LỜI NGỎ

TRANG TTP77 CHÀO CÁC BẠN

TTP CẢM ƠN THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC BẠN GHÉ THĂM. NẾU LẦN ĐẦU TIÊN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GHÉ THĂM,THẦY CÔ HÃY ẤN. GIA NHẬP PHÍA TRÊN ĐỂ TRANG LƯU LẠI DANH SÁCH TÊN CÁC THẦY CÔ TIỆN CHO VIỆC TTP CÓ THỂ THĂM CÁC THẦY CÔ THƯỜNG XUYÊN HƠN.TRANG NÀY TTP ĐỂ CHẾ ĐỘ MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ THỂ VIẾT BÀI VÀ GỬI TÀI LIỆU TUY NHIÊN MONG THẦY CÔ GỬI ĐÚNG MỤC TIỆN CHO VIỆC TÌM KIẾM.
TTP77 TRÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN. NHỮNG NỘI DUNG TRÊN TRANG NÀY DO TTP
SƯU TẦM, CHỈNH SỬA HOẶC GOM Ở MỌI NƠI ĐƯA VÀO ĐÂY TRƯỚC TIÊN CHỈ LÀ NƠI CẤT GIỮ NHỮNG TÀI LIỆU HAY CHO RIÊNG MÌNH SAU LÀ CÓ THỂ CHIA SẺ CÙNG CÁC THẦY CÔ CHƯA CÓ THỜI GIAN ĐỂ TÌM HAY TÌNH CỜ TÌM THẤY TRÊN TRANG NÀY NHỮNG THỨ MÀ CÁC THẦY CÔ CẢM THẤY CÓ ÍCH CHO MÌNH.

KH bộ môn công nghệ THCS 2014 2015

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tôi làm
Người gửi: Trần Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:45' 11-11-2014
Dung lượng: 822.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
NHIệT LIệT CHàO MừNG CáC THầY GIáO CÔ GIáO Về Dự HộI THI GIáO VIÊN dạy GIỏI CấP HUYệN
PHòNG GIáO DụC & dàO TạO can lộc

Môn: công nghệ 9
Năm học 2013 - 2014
Kiểm tra bài cũ
- Bảng điện nhánh có vai trò như thế nào ?
- Kích thước của bảng điện phụ thuộc vào các yếu tố nào ?
- Bảng điện nhánh có vai trò cung cấp điện tới đồ dùng điện .
- Kích thước của bảng điện phụ thuộc vào số lượng và kích thước các thiết bị lắp trên bảng điện .
Thực hành
Lắp mạch điện bảng điện ( tiết 2)
Môc tiªu tiÕt häc:
Tiếp tôc hoàn thiện quy trình lắp đặt m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn.
Thực hiện tốt c¸c b­íc v¹ch dÊu vµ khoan lç cña b¶ng ®iÖn .
Rèn kĩ năng v¹ch dÊu, khoan lç chÝnh x¸c an toµn.
Lµm viÖc nghiªm tóc, khoa học, ®¶m b¶o an toµn, giữ vÖ sinh líp häc .

Tiết 14: Bi 6
I - Chuẩn bị mỗi nhóm
1. Dụng cụ
khoan cầm tay
thước kẻ
Bút chi, bút màu, mũi vạch.
2. Vật liệu, thiết bị
Bảng điện 01 cái (20cm X 25 cm).
ổ cắm điện 01 cái.
Cầu chi 02 cái.
Công tắc 01 cái.
Thực hành
Lắp mạch điện bảng điện ( tiết 2)
Tiết 14: Bi 6
Quy trỡnh l?p d?t m?ch di?n b?ng di?n
Khoan l? b?ng di?n
Nối dây thiết bị của bảng điện
Lắp thiết bị điện vào bảng điện

Kiểm tra
Khoan lỗ bảng điện

V?ch d?u

Vạch dấu
II - nội dung và trinh tự thực hành
3 - Lắp mạch điện bảng điện
1 -
2 -
(đẵ nghiên cứu ở tiết trước)
I - Chuẩn bị mỗi nhóm
Thực hành
Lắp mạch điện bảng điện ( tiết 2)
Tiết 14: Bi 6
Qua s¸t cho biÕt m¹ch ®iÖn gåm c¸c thiÕt bÞ, ®å dïng nµo?
Mạch điện trên gồm: 2 cầu chi, 1 ổ cắm, 1 công tắc và 1 đèn sợi đốt.
II - nội dung và trinh tự thực hành
3 - Lắp mạch điện bảng điện
Thực hành
Lắp mạch điện bảng điện (tiÕt2)
Tiết 14: Bi 6
I - Chuẩn bị mỗi nhóm
Bước 1:
Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ trªn b¶ng ®iÖn.
V¹ch dÊu
vạch dấu
Cách 1
Vina
Cách 2
Vina
Cách 3
Vina
Cách 1
Cách 2
Cách 3
Cách 1
Cách 2
Vina
x
x
x
x
x
x
x
Lỗ luồn dây

Lỗ bắt vít
Khoan lỗ
Bước 2:
Chän mòi khoan 5mm cho lç luån d©y ( khoan th©u).
Chän mòi 2mm cho lç b¾t vÝt ( khoan måi).
Chú ý:
Vina
x
x
x
x
x
x
x
Khoan thâu

Khoan mồi
Khoan thâu

Khoan mồi
x
Khoan thâu

Khoan mồi
* Thực hành
Mỗi nhóm theo quy định, làm một sản phẩm.
( vạch dấu và khoan lỗ trên bảng điện 20cm x 25cm có các phần tử: cầu chi 2 cái, công tắc 1 cái, ổ cắm 1 cái)

S¬ ®å nguyªn lÝ m¹ch ®iÖn thùc hµnh
Cách đánh giá
Thực hành đúng quy trinh ( 3điểm)

đảm bảo đúng kỉ thuật, mĩ thuật : (4 điểm)

An toàn , vệ sinh sạch sẽ bảo quản tốt dụng cụ thiết bị : (2 điểm)

ý thức trong tiết thực hành tốt: (1 điểm)


hướng dẫn học ở nhà
Nghiên cứu lại thông tin sách giáo khoa.
Vận dụng kiến thức hôm nay vào cuộc sống .
- Nghiên cứu và chuẩn bị bước 3, 4, 5 lắp mạch điện bảng điện để tiết sau thực hành .
21
CHÚC CÁCTHẦY CÔ SỨC KHỎE
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓