LỜI NGỎ

TRANG TTP77 CHÀO CÁC BẠN

TTP CẢM ƠN THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC BẠN GHÉ THĂM. NẾU LẦN ĐẦU TIÊN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GHÉ THĂM,THẦY CÔ HÃY ẤN. GIA NHẬP PHÍA TRÊN ĐỂ TRANG LƯU LẠI DANH SÁCH TÊN CÁC THẦY CÔ TIỆN CHO VIỆC TTP CÓ THỂ THĂM CÁC THẦY CÔ THƯỜNG XUYÊN HƠN.TRANG NÀY TTP ĐỂ CHẾ ĐỘ MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ THỂ VIẾT BÀI VÀ GỬI TÀI LIỆU TUY NHIÊN MONG THẦY CÔ GỬI ĐÚNG MỤC TIỆN CHO VIỆC TÌM KIẾM.
TTP77 TRÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN. NHỮNG NỘI DUNG TRÊN TRANG NÀY DO TTP
SƯU TẦM, CHỈNH SỬA HOẶC GOM Ở MỌI NƠI ĐƯA VÀO ĐÂY TRƯỚC TIÊN CHỈ LÀ NƠI CẤT GIỮ NHỮNG TÀI LIỆU HAY CHO RIÊNG MÌNH SAU LÀ CÓ THỂ CHIA SẺ CÙNG CÁC THẦY CÔ CHƯA CÓ THỜI GIAN ĐỂ TÌM HAY TÌNH CỜ TÌM THẤY TRÊN TRANG NÀY NHỮNG THỨ MÀ CÁC THẦY CÔ CẢM THẤY CÓ ÍCH CHO MÌNH.

lop 8 đến tuan 28

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:29' 21-03-2014
Dung lượng: 254.7 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Planning date: 09/ 08/ 2013
Planning date: 8A: 12/08/2013; 8B: 14/ 08/ 2013; 8C: 14/ 08/ 2013
Week: 1
Period: 1


ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

I, OBJECTIVES
By the end of lesson sts can remember all basic knowledges in the seven form
- The past simple tense
- Simple future tense, present progressive
- Comparatives and superlatives
II, PREPARATION
- book, chalk.
III, PROCEDURES

I. Revision
Review 3 tenses
Adv of tense ?
Verbs ?
Example

- Negative ?
Change 2 sentences into negative

- Interrogative?
Change 2 sentences into interogative

Adverbs ?
Verbs ?
Example

- Negative
Change 2 sentences
Interogative ?
Change 2 sentences

Adverbs ?

Verbs ?

Example

Negative ?
change 3 sentences

interrogative ?
change 3 sentences

- How many modal verbs have you learnt?
- What are they?
- How to use?
- Negative?
- Interrogative?

-Retell how to use comparatives and superlativesTest : 10`


II, Home work :
1, The present progressive tense
adv: now, at the moment
Verbs: am/ is/ are + Ving
a, Mai and Hoa (skip) rope now.
b, I (teach) English at the moment.
Add “not” behind am/ is/ are
Ex: Mai and Hoa arenot skipping
I am not teaching English at the moment.
Change is/ am/ are in front of S

2, The simple future tense
adv: next, tomorrow, tonight
Verb: am/ is/ are going to + V
will + V
+ Nga (watch) T.V tonight.
+ They (go) to school tomorrow.
Add “not” behind Be or Will

- change Be or Will in front of S
3, The past simple tense
adv: last, yesterday, ago
Verbs: Be – was/ were
Can – Could
Ordin – Ved/ V2
I (be) on a farm last Sunday.
She (drink) milk yesterday
Nam (play) soccer two day ago.
(-) Be/ can: Add “not” behind was/were
Ordin : Add “didn’t” in front of V
(?) Be/can: change were/was/could in front of S
Ordin: Add “did” in front of S + V
4, Modal verbs
*form : Modal + V
(- ) Add "not" behind modal
(?) Change Modal infront of S
5, Comparatives.
Adj Comparatives Superlatives
Good better the best
Small smaller the smallest
Beautiful more beautiful most beautiful
* The use of adj/adv.
* Put the verb in correct form
1,My mother (go) to work yesterday
2,Students (play) games now
3,Nga (do) her home work tonight
4, She (wash) her clother last night
* Translate
1, Hoa thông minh nhất lớp cô ấy
2, Chúng tôi đã có thể đi xe đạp 2 năm trước đây
- Guides Sts how to learn English 8
- …. .. .."…….."… prepare next lesson
--------------------------------------------------------------------------------------------Planning date: 12/ 08/ 2013
Planning date: 8A: 17/08/2013; 8B: 15/ 08/ 2013; 8C: 15/ 08/ 2013
Week: 1
Period: 2


UNIT ONE: MY FRIENDS
Lesson 1. Getting started + listen and read

I, OBJECTIVES
By the end of the lesson Sts can read and understand the content of the dialogue
- Integration students will be able to listen and repeat some activities in their freetime
- Vocabularies: seem +adj, next door neighbor, look like, smile, enough
- Strusture: adj + enough + to V
- Skills : listening, reading and speaking
II, PREPARATION
- book, chalk, cassette, tape.
III, PROCEDURES

1, Warm up:
Who`s absent to day?
- Word storm : Write the activities you like doing in your free time.

- Asks Sts to look at the picture and asks some questions:
+What are the children in picture (a) doing?
+Where are they ?
+Are they all boys ?
+What time of the day do you think it is ?
- in the picture (a) you can say: These boys like playing soccer.
- Asks Ss to work in pair (ask and answer the same about the action in
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓