Quy định mẫu giáo án của Phòng GD Văn Chấn- Yên Bái

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:50' 03-11-2013
Dung lượng: 27.8 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN VĂN CHẤN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số : /PGD&ĐT-CM
V/v: Hướng dẫn một số quy định về công tác chuyên môn năm học 2013-2014


Văn Chấn, ngày 30 tháng 9 năm 2013


Kính gửi: Các đơn vị trường THCS, TH&THCS

Căn cứ công văn số 25/PGD&ĐT ngày 27/8/2013 của Phòng GD&ĐT Văn Chấn về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 cấp THCS;
Căn cứ vào tình hình thực tế các đơn vị trường THCS, TH&THCS,
Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường THCS, TH&THCS thực hiện tốt một số quy định về công tác chuyên môn cấp THCS năm học 2013-2014 như sau:
I. Đối với các đơn vị trường
1. Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định tại Điều 27- Điều lệ trường phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) năm 2011 và các quy định của Sở, Phòng.
Hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục trong trường gồm:
a) Sổ đăng bộ;
b) Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến;
c) Sổ theo dõi phổ cập giáo dục;
d) Sổ gọi tên và ghi điểm;
đ) Sổ ghi đầu bài;
e) Học bạ học sinh;
g) Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ;
h) Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của Hội đồng trường;
i) Hồ sơ thi đua;
k) Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên;
l) Hồ sơ kỷ luật;
m) Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến;
n) Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục;
o) Sổ quản lý tài chính;
p) Hồ sơ quản lý thư viện;
q) Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh;
r) Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có).
2. Hồ sơ chuyên môn gồm có:
- Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn ( lưu ý lồng ghép nội dung bồi dưỡng chuyên môn giáo viên, nội dung đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá).
- Kế hoạch dạy học tự chọn ( với các trường không dạy môn học tự chọn mà dạy chủ đề tự chọn ngoài các chủ đề đã có phân phối chương trình của phòng GD&ĐT).
- Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém.
- Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.
- Kế hoạch dạy thêm, học thêm, dạy 2 buổi/ ngày ( nếu có).
Các loại kế hoạch này được Hiệu trưởng phê duyệt và được nhà trường lưu thành một bộ chung.
Ngoài ra, theo chức năng nhiệm vụ, các nhà trường xây dựng các kế hoạch công việc phù hợp với từng nội dung hoạt động hàng tháng, hàng kì ...
3. Công tác quản lý hồ sơ
* Kế hoạch chuyên môn
- Xây dựng đủ các loại kế hoạch, có sự theo dõi, đánh giá rút kinh nghiệm thường xuyên.
* Sổ điểm, sổ đầu bài, học bạ
- Quản lý theo đúng yêu cầu được ghi cuối trang sổ ( Phần trang bìa).
* Sổ gọi tên, ghi điểm
- Việc vào điểm phải đúng quy định.
- Nên ghi bằng bút bi màu đen.
- Trường hợp sửa điểm cũng như các thông tin trong sổ điểm thì sửa bằng cách: lấy bút đỏ gạch 1 gạch ngang vào điểm hoặc nội dung sai cần sửa chữa, sau đó dùng bút đỏ viết lên phía trên, bên phải của nội dung cần sửa chữa. GVCN ký xác nhận cuối trang, BGH nhận xét, ký khi nhận xét sổ điểm hàng tháng. Các trường hợp sửa khác ( Dùng bút xóa, tẩy hoặc viết đè lên phần nội dung sai…) là sai quy định.
- Việc theo dõi ngày nghỉ của học sinh ngoài việc theo dõi từng ngày nghỉ, GV phải tổng hợp theo hàng ngang, hàng dọc từng tháng. Những thay đổi của học sinh như chuyển đi, chuyển đến, bỏ học… phải ghi rõ lí do thay đổi, vào thời điểm nào ở phần ghi chú vào cuối năm.
* Sổ điểm cá nhân của giáo viên
- Thống nhất cách sửa như đối với sổ gọi tên, ghi điểm.
- Việc vào điểm phải tiến hành thường xuyên.
* Học bạ
- Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên ghi chính xác các thông tin trong sổ theo quy
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓