Bản Kiêm điểm đảng viên cuối năm

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:22' 22-01-2014
Dung lượng: 15.2 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ: XÃ BÌNH THUẬN
CHI BỘ: TRƯỜNG THCS BÌNH THUẬN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bình Thuận, ngày 27 tháng 12 năm 2013


BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
( Kèm theo Hướng dẫn số 11-HD/HU ngày 20 tháng 12 năm 2013 của huyện Văn Chấn)
Ngày 20 tháng
Họ và tên: Trần Tiến Phương Ngày sinh: 02/9/1977
Chức vụ Đảng: đảng viên, giáo viên Trường THCS Bình Thuận
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Tổ trưởng tổ tự nhiên
Đơn vị công tác: Trường THCS Bình Thuận
Chi bộ trường THCS Bình Thuận – xã Bình Thuận – huyện Văn Chấn
1. Về tư tưởng chính trị:
- Lập trường tư tưởng vững vàng, suốt đời trung thành với lý tưởng của Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, không nao lúng tinh thần trước diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, thường xuyên cảnh giác với những kẻ thù địch, Nói và làm theo quan điểm của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ và chức trách được phân công.
2. Phẩm chất đạo đức, lối sống
- Phẩm chất đạo đức tốt, thật thà, thẳng thắng trong công việc, quan hệ bạn bè, đồng nghiệp và làng xóm thân thiện, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp và phụ huynh tín nhiệm, bản thân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng,
- Bản thân có lối sống lành mạnh, thực hiện nghiêm túc nội quy cơ quan và quy định của ngành giáo dục, thực hiện tốt công tác an ninh trật tự nơi cư trú, không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, bản thân luôn nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình để tu dưỡng đạc đức lối sống, mạnh dạn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biêu hiện tiêu cực, cục bộ, quan liêu hách dịch trong công tác, Thực hiện tốt công tác dân vận tại cơ sở, xây dựng và gìn giữ khối đại đoàn kết trong Đảng và nhân dân, tham gia các phong trào thi đua xây dựng làng văn hoá tại thôn bản, hưởng ứng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tại địa phương. Giữ gìn bản sắc dân tộc. Giữ vững mối liên hệ mật thiết với nhân dân, vận động nhân dân quan tâm, chăm lo đến sự nghiệp giáo dục tại địa phương.
3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao
- Thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được phân công, tích cực bồi dưỡng chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường bồi dưỡng và phụ đạo học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng môn lớp được phân công đạt 38% học sinh khá giỏi, tỷ lệ học sinh yếu kém không quá 5%, duy trì tốt tỷ lệ chuyên cần và số lượng học sinh.
- Năng lực chuyên môn tốt, thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ quy định của ngành và có chất lượng cao
- Thực hiện tốt công tác sinh hoạt chi bộ đúng định kỳ, kiểm điểm nghiêm túc những tư tưởng lệch lạc có biểu hiện suy thoái trong đảng, phê bình thẳng thắn những khuyết điểm và tồn tại trong công tác, thường xuyên giúp đỡ quần chúng để xây dựng đối tượng bồi dưỡng kết nạp đảng.
4. Về tổ chức kỉ luật
- Bản thân không vi phạm 19 điều đảng viên không được làm, Thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan và của ngành, luôn có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, không vi phạm pháp luật, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, không bảo thủ trì trệ, thường xuyên đấu tranh và bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, bản thân không ngại khó khăn khi được cấp trên hoặc chi bộ giao nhiệm vụ, chấp hành nghiêm túc và phục tùng sự phân công nhiệm vụ của tổ chức Đảng,
- Thực hiện tốt chế độ tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ, đúng thời gian quy định.
5. Kết quả phát huy ưu điểm. khắc phục sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh.
5.1 Ưu điểm:
Phẩm chất đạo đức lối sống tốt, có năng lực chuyên môn vững, năng động, sáng tạo trong công tác, có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.
Bản thân có năng lực quản lý, nhiệt tình trong công tác, luôn hoàn thành nhiệm vụ của Đảng giao phó, có ý thức phê bình và tự phê bình cao, tận tụy với nghề, ổn định và yên tâm công tác.
Quan hệ mật thiết với nhân dân, được học sinh kính trọng, nhân dân tín nhiệm.
Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓